Ευχαριστίες…

Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου…
καινούργιε γείτονα…

με το ξεκλείδωτο ρούτερ!