ΔΝΤ: Έκθεση – σοκ για το χρέος, την ανάπτυξη και την ανεργία στην Ελλάδα

Σε δυσοίωνες προβλέψεις για τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και το ύψος της ανεργίας, καθώς και τα ύψος των πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων βασίζεται η έκθεση του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους (Debt Sustainability Analysis) που δόθηκε σήμερα επίσημα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση ξεκαθαρίζει ευθύς εξ αρχής ότι το ΔΝΤ θεωρεί πλέον απαραίτητη τη ριζική ελάφρυνση του ελληνικού χρέους…
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, καθώς θεωρεί βέβαιο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολιτική στήριξη για μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και πρωτογενή πλεονάσματα.
«Η έλλειψη πολιτικής στήριξης για μία ισχυρή και μεγάλης κλίμακας επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δείχνει ότι δεν είναι πλέον δυνατό να βασίσουμε την ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους στην υπόθεση ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει γρήγορα έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρωζώνη».
Έτσι, το ΔΝΤ αναφέρει ότι αναθεωρεί την υπόθεσή του για τον μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε μόλις 1,25%, «αν και μεσοπρόθεσμα αναμένεται να είναι υψηλότερος, καθώς θα κλείνει το παραγωγικό κενό».
Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα, το Ταμείο επαναλαμβάνει τη γνωστή θέση του ότι η Ελλάδα δεν θα είναι δυνατό να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ (ιδιαίτερα μετά το 2018), καθώς αυτό προϋποθέτει περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για να υπάρξει η απαιτούμενη εξοικονόμηση πόρων 4,5% του ΑΕΠ.
«Ακόμη και αν η Ελλάδα θα μπορούσε προσωρινά να επιτύχει με ηρωική προσπάθεια ένα πλεόνασμα κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ, λίγες χώρες έχουν καταφέρει να επιτύχουν και να διατηρήσουν τόσο υψηλά επίπεδα πρωτογενών πλεονασμάτων για μία δεκαετία ή περισσότερο και είναι εξαιρετικά απίθανο ότι η Ελλάδα μπορεί να το επιτύχει, αν ληφθεί υπόψη ότι οι θεσμοί παραγωγής πολιτικής της είναι ακόμη αδύναμοι και ότι η ανεργία θα παραμείνει σε διψήφια επίπεδα για αρκετές δεκαετίες», σημειώνει το ΔΝΤ.
Το Ταμείο σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι επιβαρυμένες με πολύ αδύναμους προυπολογισμούς τα επόμενα χρόνια, λόγω των πολύ υψηλών κόκκινων δανείων τους, και επομένως δεν θα μπορούν να παρέχουν στην οικονομία δάνεια σε μία έκταση που θα απαιτούνταν για να υπάρχουν φιλόδοξοι ρυθμοί ανάπτυξης. 
Επίσης, το ΔΝΤ θεωρεί ότι το δημόσιο δεν θα έχει έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών τα επόμενα χρόνια και ότι αυτές θα χρειασθούν επιπλέον 10 δισ. ευρώ στο μέλλον.
Αναφορικά με το ελληνικό χρέος, το Ταμείο ζητά να ληφθούν δραστικά μέτρα από την πλευρά των χωρών της Ευρωζώνης που θα οδηγούν σε μείωση της παρούσας αξίας του κατά 50% του ΑΕΠ, προκειμένου να γίνει αυτό βιώσιμο.
Αυτό σημαίνει κατά το ΔΝΤ ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του χρέους της θα πρέπει να μειωθούν κάτω από το 10% του ΑΕΠ έως το 2040 και κάτω από 20% του ΑΕΠ έως το 2060.
Επίσης, το ΔΝΤ ζητά να καθορισθεί το επιτόκιο του ελληνικού χρέους έως το 1,5% έως το τέλος του 2040 και αυτό, όπως σημειώνει, στην ανάγκη σημαίνει ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωζώνης να αποζημιώσουν τον ESM για τις [ενδεχόμενες ζημιές που θα υποστεί από τη μετατροπή των επιτοκίων των ελληνικών δανείων σε σταθερά.
Τέλος, το ΔΝΤ ζητά περίοδο χάριτος για τα δάνεια της Ελλάδας από την Ευρωζώνη έως το 2040.