Η πόλη…

Πώς λέγεται η πόλη που διαβάζεται
το ίδιο μπρος και πίσω;

Σέρρες.