Το μυαλό των ανδρών

Ένα μικρό αγόρι στην μπανιέρα,
κοιτάει το πουλάκι του και λέει:

– Μαμά, αυτό είναι το μυαλό μου;
Η μητέρα χαμογελά θλιμμένα και λέει:
– Όχι ακόμα!