Το πρασόφυλλο

Ήταν ένας παπάς που στο Ευαγγέλιο, στην εκκλησία,
αντί για σελιδοδείκτη έβαζε ένα πρασόφυλλο.

Το πρωί, στον όρθρο ανοίγει το Ευαγγέλιο (στη σελίδα που είχε βάλει το πρασόφυλλο) και αρχίζει να διαβάζει.
Αφού τελείωσε η λειτουργία βάζει ξανά το πρασόφυλλο στη θέση του και φεύγει.
Ο ψάλτης άνοιξε το Ευαγγέλιο και είδε το πρασόφυλλο, λέγοντας: “καλά, πως στο καλό βρέθηκε αυτό εδώ;” και το πέταξε.
Την άλλη μέρα, πάλι στον όρθρο, πάει ο παπάς να διαβάσει, αλλά δεν έβρισκε την σελίδα και προσπαθώντας να καθυστερήσει έλεγε:
“και είπεν ο Κύριος … και είπεν ο Κύριος … και είπεν ο Κύριος …
γα*ω τη μάνα αυτουνού που πήρε το πρασόφυλλο!”