Εθνική Τράπεζα: Μείωση επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια…

 
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προχωρεί από τη Δευτέρα 
16 Μαΐου 2016 σε μείωση, κατά 0,15 της μονάδας, του βασικού 
κυμαινομένου επιτοκίου για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις…

Όπως ενημέρωσε η τράπεζα, η αλλαγή αυτή εναρμονίζεται με τη μείωση, επίσης κατά 0,15 της μονάδας, του βασικού κυμαινομένου επιτοκίου χορηγήσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αναλυτική πληροφόρηση, αναφορικά με τα επιτόκια δανείων σε ισχύ, παρέχεται στα Καταστήματα και την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr)…