Η “μαύρη” μουσική

Συζήτηση περί μουσικής σε καφετέρια:

– Τι μουσική ακούς;

– Εε …κυρίως μαύρη!
– Soul, Gospel και παρόμοια, δηλαδή;
– Όχι όχι …ότι πειρατικό έχουν οι πλανόδιοι μαύροι: Θεοδωρίδου, Λεμπέση…!