Ο απαράδεκτος…

Να κάνεις μου λέει ο γυμναστής
μερικές ασκήσεις στο σπίτι,

σε μένα που περιμένω να έρθουν επισκέψεις για να μου βάλουν ένα ποτήρι νερό..