Η μαγκιά…

Μαγκιά κοπελιά δεν είναι να αρέσεις
Σάββατο βράδυ…
…αλλά Κυριακή πρωί!