Αλήθεια…

Οσο απλό είναι να περιπλέξεις
τα πράγματα,

τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις.