«Πρωταθλήτρια» στη χρήση μετρητών η Ελλάδα

Το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μετρητών στις χώρες της Ε.Ε. διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της G4S για τη χρήση μετρητών και πλαστικού «χρήματος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το 94% των συναλλαγών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009 – 2014, πραγματοποιήθηκε μέσω μετρητών, ενώ ο μέσος όρος στις 28 χώρες της Ε.Ε. ανήλθε στο 60%, με τον όγκο των μετρητών να σημειώνει αύξηση της τάξης του 11%.

Διαβάστε περισσότερα