ΒΟΛΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η ετήσια εμποροπανήγυρη θα τελεσθεί από τις 4 Ιουλίου 2016 έως 10 Ιουλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή από τις 6 Ιουνίου έως 8 Ιουνίου 2016 στο Δήμο Βόλου, ενώ για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο 2421350100, αρμόδιος Ανδρέας Ζέρβας.
Τα Γενικά Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:
– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την 
  αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
– Διεύθυνση κατοικίας
– ΑΦΜ και ΔΟΥ
– Ακριβή θέση του χώρου
– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
– Πωλούμενο είδος
2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.      
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το TAXISNET.
4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Βόλου (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ΔΕΝ θα χορηγείται, αν δεν προσκομίζει έκαστος ενδιαφερόμενος βεβαίωση εξόφλησης των τελών χρήσης για το Δήμο.
Επιπλέον δικαιολογητικά για θέσεις ψησταριών, λουκουμάδων και χαλβάδων που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη (υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»):
1) κάτοψη υπαίθριου χώρου εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό,
2)διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος με τεχνική έκθεση της επιχείρησης εις τριπλούν,
3)υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του,
4) πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,
5) πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,
6) υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου
7) δύο φωτογραφίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης θα προηγηθεί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και