ΟΜΙΛΙΑ Αλέξανδρου Μεικόπουλου ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 21.5.2016 ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» .