Η εξυπνάδα.

Ήταν κάποτε τρεις ψαράδες.
Μια μέρα λοιπόν καθώς ψάρευαν πιάσαν στα δίχτυα τους μια γοργόνα.

Απελπισμένη η γοργόνα τους είπε πως αν την άφηναν ελεύθερη θα πραγματοποιούσε στον καθένα μια ευχή.
Λέει λοιπόν ο πρώτος:
– Θέλω να με κάνεις δέκα φορές πιο έξυπνο.
Και αμέσως άρχισε να λέει απέξω την ιστορία όλων των λαών.
Λέει μετά και ο δεύτερος:
– Εγώ θέλω να με κάνεις είκοσι φορές πιο έξυπνο.
Και ευθύς άρχισε να λύνει στο μυαλό του τα πιο δύσκολα μαθηματικά προβλήματα.
Λέει λοιπόν και ο τρίτος:
– Εγώ θέλω να με κάνεις τριάντα φορές πιο έξυπνο.
Και τον έκανε γυναίκα !!!!!!