Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Τσιντσίνη “Δελτίο Θυέλλης”